Publicatie

Uw organisatie kan zich richten op zijn doelstellingen terwijl Kroonland door middel van sponsorwerving het mogelijk maakt om (kosteloos) een publicatie onder uw achterban te verspreiden.

In de meeste gevallen kiest een vereniging of stichting voor een brochure op het bekende A5 formaat. Ook kan er in specifieke gevallen gekozen worden voor een A4 brochure of zelfs een krant. Voor de publicatie van een krant wordt gekozen wanneer er een hoge oplage moet worden bereikt.

 

De omslag is de eerste kennismaking van de lezer met de uitgave. Een aantrekkelijke en herkenbare omslag is dus erg belangrijk. Om herkenbaarheid te creëren en verder te ontwikkelen wordt daarom veelal gekozen voor een vaste vooromslag, welke bij iedere publicatie wordt gebruikt. En natuurlijk kan het logo of embleem van de stichting of vereniging in de originele kleurstelling op de vooromslag worden verwerkt.

 

Een periodiek verschijnt vier maal per jaar, dat wil zeggen elk kwartaal. Een jubileumuitgave is eenmalig. In voorkomende gevallen kan overigens ook gekozen worden voor een andere frequentie.

Kroonland Uitgevers B.V.   |   Hoofdstraat 263   |   9601 EG Hoogezand   |   Postbus 51   |   9600 AB Hoogezand