TIJD EN INZET

 

Het fundament van uw vereniging of stichting bestaat veelal uit vrijwilligers, sponsoring en goodwill, maar daarmee bent u ook afhankelijk van beschikbare tijd en inzet. Om uw achterban aan u gebonden te houden, of om een nieuwe doelgroep aan te spreken, zult u regelmatig met informatie naar buiten moeten treden. Dit betekend vaak extra werk en kan een slepende taak blijken. Een tijdloze en met zorg vormgegeven publicatie is een tastbare kijk op uw organisatie, zijn mensen en doelstellingen.

Publicatie

Uw organisatie kan zich richten op zijn doelstellingen terwijl Kroonland door middel van sponsorwerving het mogelijk maakt om (kosteloos) een publicatie onder uw achterban te verspreiden.

Vormgeving

Een consistent gevoerde opmaak geeft uw organisatie een gezicht en herkenbaarheid.
Een team van grafische vormgevers, met de kennis, kunde en de nieuwste opmaak programma's staan tot uw beschikking.

Verspreiding /

Aflevering

Uw magazine of brochure is verspreid onder uw leden en donateurs. Zij vinden deze op de deurmat. Telkens weer een moment. De verhalen
die jullie delen zijn nu een tastbare herinnering.

Kroonland Uitgevers B.V.   |   Hoofdstraat 263   |   9601 EG Hoogezand   |   Postbus 51   |   9600 AB Hoogezand